Thể LoạI Lịch sử Mỹ thuật

Bậc thầy: Vẽ ra Sargent
Lịch sử Mỹ thuật

Bậc thầy: Vẽ ra Sargent

Cũng như bất kỳ nghệ sĩ nào trước đó hoặc kể từ đó, John Singer Sargent đã học được những bài học hay nhất về giá trị, ánh sáng và hình thức và sử dụng chúng trong suốt cuộc đời của mình. Những bài học của anh ấy có thể thấy rõ trong các bức vẽ của anh ấy.by Mark G. MitchellS Ngủing1872 ném1873, than chì trắng woveapers, 1111/18 x811 / 18. Bộ sưu tập TheMetropolitanMuseum of Art, New York, NewYorkJohn Singer Sargent có thể biến tấm trải giường khô trên một dòng thành một hình ảnh hấp dẫn, một ai đó đã từng viết.

ĐọC Thêm

Lịch sử Mỹ thuật

Thạc sĩ: Bản vẽ của Học viện Pierre-Paul Prudhon

Prud xônghon đã rút ra từ con số trong suốt sự nghiệp của mình, và bây giờ những học giả của thành phố đó đã nắm giữ danh tiếng của mình. Làm thế nào mà anh ta vẽ được những nghiên cứu về con số tuyệt đẹp như vậy? Bởi Ephraim RubensteinStuding Nudechar Than nâng cao bằng giấy phấn trắng, 24 x 13¾. Bộ sưu tập Museumof Fine Arts, Boston, Boston, Massachusetts.
ĐọC Thêm
Lịch sử Mỹ thuật

Bậc thầy: Đánh dấu Whistlers

This expatriate American turned away from realism to create an art of stylish and ethereal beauty, ably represented in his drawings.by John A. ParksCrouching Figure in TheWhite Symphony:Three Girls 1869-1870, chalk on brownpaper, 10 5/8 x 10¾.Collection the Freer +Sackler Galleries,Washington, DC.Black Lion Wharf 1859, etching,5 1/2?
ĐọC Thêm
Lịch sử Mỹ thuật

Bậc thầy: Vẽ ra Sargent

Cũng như bất kỳ nghệ sĩ nào trước đó hoặc kể từ đó, John Singer Sargent đã học được những bài học hay nhất về giá trị, ánh sáng và hình thức và sử dụng chúng trong suốt cuộc đời của mình. Những bài học của anh ấy có thể thấy rõ trong các bức vẽ của anh ấy.by Mark G. MitchellS Ngủing1872 ném1873, than chì trắng woveapers, 1111/18 x811 / 18. Bộ sưu tập TheMetropolitanMuseum of Art, New York, NewYorkJohn Singer Sargent có thể biến tấm trải giường khô trên một dòng thành một hình ảnh hấp dẫn, một ai đó đã từng viết.
ĐọC Thêm
Lịch sử Mỹ thuật

Bậc thầy: Swedens Sargent

Chúng tôi đã tìm kiếm Anders Zorn ở quê nhà và phát hiện ra một tính cách đủ lớn để bao gồm nhiều mâu thuẫn và một khả năng tự nhiên để vẽ trong cả hai loại dầu và màu nước. kết nối với John Singer Sargent và Joaquín Sorolla y Bastida, những người đương thời cũng sử dụng công việc cọ vẽ dễ thấy và được biết đến với những bức chân dung thâm nhập của các nhân vật trong xã hội cao.
ĐọC Thêm