Đang vẽ

Làm thế nào để tông màu vải với acrylic vừa

Làm thế nào để tông màu vải với acrylic vừa

Trong ấn bản mùa hè của Nghệ sĩ acrylic, Filomena Booth chia sẻ câu chuyện về cách Kế hoạch B của cô biến thành cuộc sống của cô với niềm đam mê vẽ tranh khi cô bị từ chối lựa chọn đầu tiên của khóa học đại học. Sự thất vọng đó đã dạy cho Gian hàng sớm về việc tin tưởng vào trực giác của mình (rằng cô ấy cần một Kế hoạch B, chỉ trong trường hợp) sẽ phục vụ tốt cho cô ấy trong cuộc sống. Bài viết dài tính năng (có sẵn tại NorthLightShop.com) bao gồm 12 bức tranh đã hoàn thành của Gian hàng, và tại đây, cô chia sẻ bản demo từng bước của mình về cách làm nổi một bức tranh bằng phương tiện acrylic.

0 cổ phiếu

Không có bài viết liên quan.

Xem video: Làm mới đồ cũ với màu Acrylic - Sức Sống MêKông -- (Tháng MườI MộT 2020).