Hồ sơ nghệ sĩ

Phòng trưng bày James Jean

Phòng trưng bày James Jean

Quyển phác thảo là nguồn ẩn của tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc. James Jean là một ví dụ về những gì nằm bên dưới tác phẩm nghệ thuật được xuất bản. Với hơn 50 quyển phác thảo của riêng tôi, tôi quyết định chia sẻ các trang của mình một cách kỹ lưỡng trên trang web http://www.bestsketchbook.com. Nó có nghĩa là một phương tiện vĩnh viễn để chia sẻ tác phẩm nghệ thuật được tạo ra trong sổ phác thảo của họa sĩ.

Tạp chí vẽ rất thông minh để thể hiện nghệ thuật phác họa trong các cuốn sách của Jean. Nhiều họa sĩ khao khát hỏi, làm thế nào để cải thiện kỹ năng vẽ của họ. Những quyển phác thảo tốt nhất trên thế giới có đầy đủ các bản vẽ. Từ bên trong che đến phía sau. Thực hành, tính nhất quán và mang theo quyển phác thảo của bạn mọi lúc là chìa khóa. Nhiều ý tưởng lớn nhất của tôi đến từ việc ngồi trong một căn phòng hỗn loạn!


Xem video: James Jean Eternal Journey @ Lotte Museum of Art Korea Audio Guide (Có Thể 2021).