+
Sự nghiệp nghệ thuật của bạn

Quản lý tài chính 101

Quản lý tài chính 101

Lập kế hoạch tài chính hợp lý sẽ giúp giảm bớt sự biến động trong thu nhập, chuẩn bị cho bạn những khoản chi tiêu không lường trước và bảo vệ những gì bạn đã làm. Để đảm bảo tương lai của bạn, hãy làm theo các bước cơ bản sau để ổn định tài chính:

Bước 1: Lập kế hoạch dài hạn. Bắt đầu bằng cách viết ra các nguồn thu nhập dự kiến ​​của bạn từ việc bán các tác phẩm nghệ thuật, tài trợ, công việc bán thời gian, thu nhập giảng dạy và đầu tư (cổ phiếu và trái phiếu). Sau đó ghi lại các chi phí dự kiến ​​hàng năm của bạn, bao gồm vật tư nghệ thuật, nỗ lực tiếp thị, tiền thuê nhà, hóa đơn tiện ích, thanh toán tiền vay, v.v., cũng như các khoản chi lớn, chẳng hạn như giáo dục đại học trẻ em hoặc đám cưới, trong suốt cuộc đời tương lai của bạn.

Bước 2: Chuẩn bị ngân sách hàng năm của bạn. Thêm thu nhập bạn mong muốn kiếm được trong một năm, sau đó cộng chi phí sinh hoạt và làm việc dự kiến ​​của bạn. Bắt đầu bằng cách tính toán chi phí của bạn mỗi tháng, sau đó nhân con số này với 12 để có được số tiền hàng năm. Bây giờ trừ chi phí dự kiến ​​của bạn từ thu nhập dự kiến ​​của bạn. Với số tiền còn lại, bạn có thể bắt đầu một chương trình tiết kiệm và đầu tư.

Bước 3: Đầu tư tiền tiết kiệm của bạn. Cân nhắc đặt tiền vào tài khoản tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi (CD), đầu tư vào quỹ tương hỗ, mua trái phiếu tiết kiệm của Hoa Kỳ hoặc đặt tiền vào bất kỳ hàng ngàn tài khoản đầu tư khả dụng nào khác. Bạn có thể muốn tham khảo một Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận để được tư vấn về các lựa chọn tốt nhất của bạn.

Bước 4: Theo dõi thu nhập và chi phí thực tế của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định số tiền thuế bạn nợ và cho bạn biết nếu bạn đang theo dõi kế hoạch dài hạn của mình.

, Bước 5: Mỗi năm một lần, hãy đánh giá tiến bộ của bạn bằng cách xem xét kế hoạch, ngân sách, hồ sơ và báo cáo tài chính hàng năm của bạn. Nếu chi phí của bạn quá cao hoặc thu nhập của bạn quá thấp, bạn sẽ cần tăng tỷ lệ tiết kiệm của mình. Tương tự như vậy, nếu bạn tiết kiệm nhiều hơn dự định, có lẽ đã đến lúc bạn phải dành một số tiền cho bản thân và đi nghỉ.


Xem video: 3 Cách Quản Lý Tiền Bạc của Người Giàu - Biết Sớm Giàu Sớm (Tháng Giêng 2021).